Reklamná kampaň pre Zveropark

Kampaň na Google Display Network a Google Search Network, ktorú som navrhoval a spravoval mala pre klienta veľký úspech. Návratnosť investície (ROI) bola v tomto prípade po prvom mesiaci 100%.

Post has no taxonomies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *