BARCOFF KLEMBER

Slovenskému výrobcovi a distribútorovi kávy a čaju sme na sociálnej sieti facebook navrhli, pripravili a zrealizovali ppc kampaň. Cieľom reklamnej kampane bolo zvýšenie povedomia o značke a uviesť na trh nový produkt.

Post has no taxonomies
omomp